Bedrijfsinvesteringen en -besparingen als % van het bbp
Created with Datawrapper
Source: CBS Get the data
About