Przeciętne dalsze trwanie życia Mężczyzn w 2012 r.
Ile średnio życia zostało osobom w wieku:
Created with Datawrapper
Source: GUS 2012 Get the data
About