Nových poslancov bude takmer polovica
Počty nových (spolu 200) a znovuzvolených (spolu 208) poslancov v zastupiteľstvách VÚC, porovnanie 2013 s 2009.
Created with Datawrapper
Source: ŠÚ, SME Get the data
About