Procentuell skillnad mellan antal sålda cyklar och bilar. En negativ siffra indikerar att fler bilar än cyklar såldes.
Created with Datawrapper
Source: Coliped/ACEA Get the data
About