Verhuisbewegingen naar een koopwoning
Terwijl het aantal starters redelijk vlak blijft, vertoont het aantal doorstromers vanuit koop een grote piek in de opgaande markt en een neergang sinds de markt daalt. Het aantal huurders dat naar een koopwoning doorstroomt steeg niet mee met de prijsstijgingen in de koopmarkt, maar daalt wel sinds koophuizen goedkoper worden.
Created with Datawrapper
Source: WoON2012 Get the data
About